Συμμετέχοντες

Το προτεινόμενο Έργο, ενώ φέρει Εθνική ταυτότητα αποτελεί ταυτόχρονα πολυεθνική προσπάθεια με συμμετοχή συνολικά 13 ευρωπαϊκών εταίρων από 7 διαφορετικές χώρες (EL, DE, FR, UK, SE, IT, ES). Στο Έργο συμμετέχουν συνολικά φορείς, από Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ισπανία και Ιταλία. Από τη χώρα μας, εκτός από το ΑΕΙ ΤΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (Πρώην ΤΕΙ Πειραιά) που είναι επικεφαλής, συμμετέχουν ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής), η γνωστή περιβαλλοντική ΜΚΟ WWF-Ελλάς και η ιδιωτική εταιρεία Eunice με μακροχρόνια δραστηριότητα στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

consortium tilos

Σημείωση: Η SMA και η SHNG (μαζί με τον εταίρο της την EON) δεν ανήκουν πλέον στην ομάδα του TILOS. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή τους στο Έργο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. FIAMM Energy Storage Solutions SRL (IT)

2. YOUNICOS AG (DE)

3. EUNICE Laboratories SA (EL)

4. EUROSOL (DE)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Commissariat à l’ Energie Atomique et aux Energies Alternatives – CEA (FR)

2. Instituto Tecnológico de Canarias S.A. –ITC (ES)

3. Piraeus University of Applied Sciences (Technological Education Institute of Piraeus) (EL)

4. University of East Anglia – UEA– Business School (UK)

5. Universite de Corse (FR)

6. Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule –RWTH – Aachen (DE)

7. Kungliga Technica Hogskolan - KTH (SE)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A. – HEDNO (EL)

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. World Wide Fund for Nature – WWF – Greece (EL)