Ταυτότητα
 • Τίτλος Έργου :  

  TILOS- Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage

 • Κωδικός:

  646529

  CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY – H2020-LCE-2014-3  

  Sub call of: H2020-LCE-2014-2015

  Topic: Local / small-scale storage – LCE-08-2014

 •  

 • Συντονιστής Έργου:  Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) – πρώην Τ.Ε.Ι. Πειραιά
  Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 • Συμμετέχοντες: 

  13 συμμετέχοντες  από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία)

 • Προϋπολογισμός:  

  Αιτούμενη Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: ~11.000.000€

 • Διάρκεια Έργου:

  4 χρόνια

 • Έναρξη Έργου:
  1 Φεβρουαρίου 2015
 •  

   

   


eu-logoweb
 • This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 646529.

 •  

  Copyright © 2017.All rights reserved
  Newsletter Powered By : XYZScripts.com