Οφέλη

> Θα αξιοποιήσουμε Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της τάξης των 11.000.000€, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πρόσθετες ιδιωτικές επένδυσεις 4.000.000€.
> Θα επιτύχουμε αυξημένα επίπεδα ενεργειακής αυτονομίας για το νησί της Τήλου, εξοικονομώντας σημαντικές ποσότητες καυσίμου και αποφεύγοντας, μέσω της αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ, ετήσιο κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα επίπεδα των 350.000€.
> Θα παρουσιάσουμε εναλλακτική πρόταση για τη μείωση του ετήσιου κόστους ηλεκτροδότησης των νησιωτικών περιοχών που αγγίζει τα 750-800€.
> Θα ενισχύσουμε την προσπάθεια για επίτευξη των εθνικών στόχων στα πλαίσια του 20-20-20.
> Θα αναπτύξουμε και θα θέσουμε σε πραγματική λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως έξυπνο νησιωτικό μικροδίκτυο με συμμετοχή μονάδων ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικής διασύνδεσης.
> Θα μελετήσουμε και θα προτείνουμε βέλτιστα σχήματα συνεργασίας μεταξύ αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε συμφωνία με τις σύγχρονες τάσεις για αποκεντρωμένη παραγωγή.
> Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου στήριξης υβριδικών σχημάτων και συστήματων αποθήκευσης ενέργειας.
> Θα δημιουργήσουμε νέες προοπτικές ανάπτυξης στον εγχώριο κλάδο των ΑΠΕ και θα αναδείξουμε τη δυναμική της αγοράς αποθήκευσης ενέργειας τις εθνικές προοπτικές στον τομέα.


eu-logoweb
  • This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 646529.

  •  

    Copyright © 2017.All rights reserved
    Newsletter Powered By : XYZScripts.com